Styret og komitear

  1. Styret
Namn Telefon E-post
Leiar May-Britt Kobbeltvedt 48035476 leiar@vosshundeklubb.com
Nest Leiar Jarle Gåsøy 91650203 nestleiar@vosshundeklubb.com
Skrivar Hedvig Dæmring-Styve Suhr 41224897 skrivar@vosshundeklubb.com
Kasserar Ingvild Eikeland 41216253 kasserar@vosshundeklubb.com
Styremedlem, bruks Siv Jøssang Shields 97912603 bruks@vosshundeklubb.com
Styremedlem, lydighet Rønnaug Nesheim 95440173 lp@vosshundeklubb.com
Styremedlem, agility Anne Førde Blom 99097929 ag@vosshundeklubb.com
Styremedlem, jakt Sondre Skutle jakt@vosshundeklubb.com

 

Brukshundkomiteen

Namn Telefon E-post
Leiar  Siv Jøssang Shields 97912603 bruks@vosshundeklubb.com
Medlem Reni Mamta Løne 93061312

 

Lydighetskomiteen

Namn Telefon E-post
Leiar

Medlem

Rønnaug Nesheim

Hilde Gunn Stenseth

95440173

95443197

lp@vosshundeklubb.com

 

 

Agilitykomiteen

Namn Telefon E-post
Leiar Anne Førde Blom 99097929 ag@vosshundeklubb.com
Medlem Ingvild Eikeland 41216253

 

Jaktkomiteen

Namn Telefon E-post
Leiar Sondre Skutle jakt@vosshundeklubb.com
Medlem Dina Boge 95938295