Styret og komitear

  1. Styret
Namn Telefon E-post
Leiar May-Britt Kobbeltvedt 48035476 leiar@vosshundeklubb.com
Nest Leiar Jarle Gåsøy 91650203 nestleiar@vosshundeklubb.com
Skrivar Hedvig Dæmring-Styve Suhr 41224897 skrivar@vosshundeklubb.com
Kasserar Ingvild Eikeland 41216253 kasserar@vosshundeklubb.com
Styremedlem, bruks Reni Løne 93061312 bruks@vosshundeklubb.com
Styremedlem, lydighet Rønnaug Nesheim 95440173 lp@vosshundeklubb.com
Styremedlem, agility Kim Bergstad 90880760 ag@vosshundeklubb.com
Styremedlem, jakt Sondre Skutle jakt@vosshundeklubb.com

Hendvendelser sendes til: post@vosshundeklubb.com

Brukshundkomiteen

Namn Telefon E-post
Leiar

Reni Mamta Løne

93061312 bruks@vosshundeklubb.com
Medlem Siv Jøssang Shields 97192603

Lydighet/Rally komiteen

Namn Telefon E-post
Leiar

Medlem

Rønnaug Nesheim

Anna Hård

95440173

 

lp@vosshundeklubb.com

 

 

Agilitykomiteen

Namn Telefon E-post
Leiar Kim Bergstad 99880760 ag@vosshundeklubb.com
Medlem Ingvild Eikeland 41216253

 

Jaktkomiteen

Namn Telefon E-post
Leiar Sondre Skutle jakt@vosshundeklubb.com
Medlem Dina Boge 95938295