Jakt

Det er begynt å bli eit veldig godt jaktmiljø i klubben. Sondre Skutle Øvsthus, Jarle Rogne og Dina Boge er primus motor for dette. Dei har jevnlige treninger både i skogen og ringtrening på Tvildemoen. Tenker du blodspor og trening mot jakt, ta kontakt med ein av dei så får du meir info om trening og når dei er!

Fleire har gått opp til prøve med godkjent som resultat!

jakt@vosshundeklubb.com