Grunnkurs Lydighet – Beste Starten

Sist oppdatert 11/04/24, klokken 20:52

KURSET ER FULLTEIKNA!

Kurset passer for deg som har lyst å grunntrene og trene målrettet for lydighetsøvelsene vi finner i f.eks. konkurranselydighet, brukslydighet og rallylydighet. Vi vil fokusere på å finne/utvikle virkelig gode belønninger – limet mellom deg og hunden din.

Kursinnhold:

 • Belønningsutvikling
 • Fokus og engasjemang
 • Snute-og potetarget
 • Innganger/fri ved fot
 • Klar-ferdig-gå
 • Omvendt lokking
 • Baner

Du vil få få individuell instruksjon tilpasset ditt og hunden sitt nivå, og vi trener en og en ekvipasje.

Det legges opp til at man trener på hjemmelekser mellom kurskveldene, for best mulig utbytte av kurset, med mål om å bli en enda bedre hundetrener.

Gjennom kurset vil vi jobbe med et utvalg øvelser fra boka Beste Starten og sjekklistene. (*Boken inngår ikke i kursavgiften, men alle får utdelt hver sin sjekkliste).

 Instruktør for kurset er Anna Hård: 
Jeg er Beste Starten instruktør, Hundefører i NRH og konkurrerer i LP, Bruks og Rallylydighet sammen med mine to hunder. Mitt mål som hundetrener er å være tilstede med et glimt i øyet på trening så vel som på konkurranse. Jeg brenner for å formiddle til flere hvor gøy det er å trene systematisk på lag med hunden sin.

Vi blander teori med praksis ved alle økter.

 Datoer for kurset er:

Onsdager 12/6, 19/6, 26/6, 3/7.

Kl 17:30 – 20:30.

Antall plasser: 6

Sted: Voss Hundeklubb sin hundehall

Pris: 1600 kr for medlem av Voss hundeklubb og 2000 kr for ikke-medlem

Påmelding til lp@vosshundeklubb.com innen 5. juni, men det er «førstemann-til-mølla»

 

Blodsporkurs

Sist oppdatert 10/04/24, klokken 16:18

Då er det klart for nytt blodsporkurs og instruktøren er Sondre Skutle. Sondre har halde kurset før og er utdanna blodspor – og ferskspordommar.

Oppstart tysdag 28. mai kl 18.00 ved Voss ski og tursenter (ved stor garasje).

Kurset vil gå over 3 kvelder, med mogelegheit til meir. I utgangspunktet skal kurset haldast på tysdagar. Kurset er for alle nivå. Alle hunder med nasa kan bli med på dette! Max 10 deltakarar.

Oppbygging av kurset:

Fyrste kveld vil me ha noko teoretiske perspektiv (45 min) før ein startar praktisk samme kveld. Resterande del av kurset er praktisk med veiledning 1-til-1.

Kurset kostar 1000 kr  for medlem av Voss hundeklubb og kr 1450 for ikkje-medlem. Kursavgifta skal betalast inn til klubben og merkast med blodsporkurs 2024 og navn, innen 4.juni.

Kontonr: 3480.16.37398

Påmelding evt spørsmål sendes  til:

Jakt@vosshundeklubb.com

sonskutle@gmail.com                    tlf:90267837

Nybegynnerkurs i rallylydigheit

Sist oppdatert 02/01/24, klokken 13:57

Det vert arrangert nybegynnerkurs i Rallylydigheit med fokus på klasse 1 og klasse 2. Kursa vert halde i hundehallen fylgjande onsdagar frå kl 18.00-21.00:

 • 25.10.2023
 • 01.11.2023
 • 15.11.2023
 • 29.11.2023

I rallylydighet går eigar og hund saman ein bane som består av 15-22 ulike rallyskilt. Rallykilta inneheld øvingar med moment m.a. frå lydigheit, agility og feestyle. Det er nye banar for kvar konkurranse slik at skiltkombinasjonane ikkje er gitt på førehand. Før konkurransen får ein 10 min til å briefe banen. Alle startar konkurransen med 200 poeng og får ein feil blir poeng blir trekte frå. Det er offisielt fire klassar (1, 2, 3 og elite) der vanskelegheitsgrada aukar oppover i klassane.

Hovudfokus i rallylydigheit ligg på glede, samspel og gode haldningar mellom hund og eigar. Eigar har derfor lov til å rose og oppmuntre hunden under konkurransen. Sporten passer derfor godt for alle hundar.

Sjå også: http://www.rally-lydighet.com/praktiskinfo/regler-skilt-baner-mm/skilt/

Voss hundeklubb ynskjer å tilby kurs for å auke aktiviteten og kompetansen innan rallylydigheit. Me har som regel konkurransetrening torsdagar, der annakvar torsdag har fokus på klasse 1 og 2 og annakvar klasse 3 og elite. Me ynskjer at dei som er med på treningane tek kurs (dette eller tilsvarande) slik at de har noko kjennskap til sporten.

Forkunnskapar for kurset

Det er ein fordel om hunden kan litt lineføring helst med kontakt, samt enkle øvingar som sitt, dekk og bli etc. Dette er ikkje eit krav, men du vil få mest ut av kurset då. Det vil elles bli tilpassa den enklte

Instruktør: Rønnaug Nesheim

Pris: Kr 1500 for medlem / kr 2000 for ikkje-medlem av Voss hundeklubb

Maks tal deltakarar: 6 stk

Påmelding til lp@vosshundeklubb.com (innan 18.10.2023)

Kurs i rallylydigheit klasse 1 og klasse 2

Sist oppdatert 19/05/23, klokken 14:57

Voss hundeklubb arrangerer kurs i Rallylydigheit klasse 1 og klasse 2 i hundehallen fylgjande onsdagar kl 18-20:

 • 12/4
 • 19/4
 • 3/5
 • 10/5
 • 24/5
 • 7/6

Forkunnskapar:

Litt kjennskap til rallylydigheit. Det er ein fordel om hunden kan lineføring/fri-ved-fot, samt enkle grunnmoment som sitt, dekk, bli osv.

Om kurset:

Kurset legg opp mest mulig praktisk rallytrening med hund der ein set opp både skiltkombinasjonar og fulle banar. I løpet av kurset skal ein ha vore gjennom og trent på alle skilta i klasse 1 og klasse 2. Vidare vert det fokus på konkurranseretta trening med mål om å gjera deltakarar klare for konkurranse i klasse 1 og klasse 2 om det er ynskjeleg.

Litt om rallylydigheit:

I rallylydighet går eigar og hund ein bane saman i ei bestemt rekkefølgje. Banen består av 15-22 skilt med ulike øvingar frå lydigheit, agility og feestyle. Det er nye banar for kvar konkurranse slik at skiltkombinasjonane ikkje er gitt på førehand. Før konkurransen får ein 10 min til å briefe banen. Alle startar konkurransen med 200 poeng og om ein får feil blir poeng blir trekte frå. Det er offisielt fire klassar (1, 2, 3 og elite) der vanskelegheitsgrada aukar oppover i klassane.

Hovudfokus i rallylydigheit ligg på glede, samspel og gode haldningar mellom hund og eigar. Eigar har lov til å rose og oppmuntre hunden under konkurransen. Sporten passer godt for alle hunderasar.

http://www.rally-lydighet.com/praktiskinfo/regler-skilt-baner-mm/skilt/

Voss hundeklubb har som hovedregel konkurransetrening kvar torsdag, og ynskjer at dei som blir med på treningane tek kurs (dette eller tilsvarande) og/eller har god kjennskap til hundesporten.

Instruktør: Rønnaug Nesheim

Pris:     Kr 1400 for medlem

Kr 1850 for ikkje-medlem

Maks antal deltakarar: 6 stk

Påmelding til lp@vosshundeklubb.com (innan 5. april)

 

Introkurs i rallylydigheit kl 1 og 2 – 4. og 5. mars 2023

Sist oppdatert 14/03/23, klokken 07:46

7/2 – KURSET ER FULLT – men send gjerne e-post om du er ynskjer å stå på venteliste. Er det nok interesserte kan me setje opp eit kurs til i vår.

Det vert Introkurs i Rallylydigheit klasse 1 og klasse 2 i hundehallen 4. og 5. mars 2023 kl 10 – 16 begge dagar.

I rallylydighet går eigar og hund ein bane saman i ei bestemt rekkefølgje. Banen består av 15-22 skilt med ulike øvingar frå lydigheit, agility og feestyle. Det er nye banar for kvar konkurranse slik at skiltkombinasjonane ikkje er gitt på førehand. Før konkurransen får ein 10 min til å briefe banen. Alle startar konkurransen med 200 poeng og får ein feil blir poeng blir trekte frå. Det er offisielt fire klassar (1, 2, 3 og elite) der vanskelegheitsgrada aukar oppover i klassane.

Hovudfokus i rallylydigheit ligg på glede, samspel og gode haldningar mellom hund og eigar. Eigar har derfor lov til å rose og oppmuntre hunden under konkurransen. Sporten passer derfor godt for alle hunder.

http://www.rally-lydighet.com/praktiskinfo/regler-skilt-baner-mm/skilt/

Voss hundeklubb ynskjer å tilby kurs for å auke aktiviteten og kompetansen innan rallylydigheit. Me har som hovedregel konkurransetrening kvar torsdag, og ynskjer at dei som blir med på treningane tek kurs (dette eller tilsvarande) og/eller har god kjennskap til hundesporten.

Instruktør: Rønnaug Nesheim

Pris: Kr 1400 for medlem / kr 1800 for ikkje-medlem

Maks tal deltakarar: 6 stk

Påmelding til lp@vosshundeklubb.com (innan 24. februar)

 

Introkurs i rallylydigheit

Sist oppdatert 13/01/23, klokken 13:45

Det blir introduksjonskurs i rallylydigheit 1. og 2. oktober på Tvildemoen.

Laurdag: kl 10.00 – 16.00

Søndag:  kl 10.00 – 15.00

Intruktør: Elin Sparre Pedersen

Elin konkurrerer aktivt innan rallylydigheit med Iba og Milli. Dette er Engelsk Springer Spaniels og begge er rallylydigheitschampions. Ho har drive med rally sidan 2018, og har elles lang erfaring med hundetrening.

Max: 6 deltakarar (fyrstemann til mølla)

Pris: kr 1600

Meld på til lp@vosshundeklubb.com

Sjekk elles www.rally-lydighet.com og Nytt-regelverk-2018.pdf (rally-lydighet.com)